قابل توجه شهروندان محترم شهر وحیدیه 

به استناد بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و شهروندان مصوب 1375/2/1 و اصلاحات بعدی آن تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمد های شهرداری وحیدیه جهت اجرا در سال 1402 ، طی لایحه شماره 17270 مورخ 1401/10/11 مثبوت در دبیرخانه شورا به شماره 609 مورخ 1401/10/11 به شورای اسلامی شهر ارسال که در جلسه شماره 65 شورا مطرح و با 5 رای موافق به تصویب رسیده است. انتشار این آگهی به استناد تبصره 3 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها صورت گرفته است.

صفحه1از212.بعدي.برو

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0