پنج‌شنبه, 8 خرداد 1399
مشخصات عمومی
کد: 119 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: زیر سازی و جدولگذاری معابر سطح شهر وحیدیه وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور مالی اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:


توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1396/08/10 مهلت دریافت اسناد: 1396/08/17
مهلت تحويل پیشنهادات: 1396/08/17 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1396/08/17
تاریخ انقضاء: 1396/08/17
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.3.5.0
V5.3.5.0