پنج‌شنبه, 8 خرداد 1399
مشخصات عمومی
کد: 118 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: فروش شش دستگاه از ماشین آلات و خودرو های شهرداری وحیدیه وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور مالی اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:


توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1396/07/17 مهلت دریافت اسناد: 1396/07/25
مهلت تحويل پیشنهادات: 1396/07/25 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1396/07/25
تاریخ انقضاء: 1396/07/25
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.3.5.0
V5.3.5.0