پنج‌شنبه, 8 خرداد 1399
مشخصات عمومی
کد: 117 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: احداث فاز 2 پارک فدک اصیل آباد - زیرسازی و جدول گذاری معابر سطح شهر وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور مالی اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1395/11/18 مهلت دریافت اسناد: 1395/11/27
مهلت تحويل پیشنهادات: 1395/11/27 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1395/11/27
تاریخ انقضاء: 1395/11/27
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.3.5.0
V5.3.5.0