جمعه, 20 تير 1399
مشخصات عمومی
کد: 116 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: اصلاح،یهسازی و ایمن سازی معابر اصلی شهر وحیدیه وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور مالی اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1395/11/05 مهلت دریافت اسناد: 1395/11/12
مهلت تحويل پیشنهادات: 1395/11/12 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1395/11/12
تاریخ انقضاء: 1395/11/12
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.3.5.0
V5.3.5.0