پنج‌شنبه, 8 خرداد 1399
مشخصات عمومی
کد: 115 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: احداث سالن اجتماعات فرهنگسرای کوثر- تکمیل مرکز درمانی ،کلیوی،شهدای شهر وحیدیه وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور مالی اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1395/10/22 مهلت دریافت اسناد: 1395/10/29
مهلت تحويل پیشنهادات: 1395/10/29 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1395/10/29
تاریخ انقضاء: 1395/10/29
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.3.5.0
V5.3.5.0