پنج‌شنبه, 8 خرداد 1399
مشخصات عمومی
کد: 114 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: زیر سازی و جدول گذاری معابر سطح شهر وحیدیه وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور مالی اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:


توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1395/07/05 مهلت دریافت اسناد: 1395/07/12
مهلت تحويل پیشنهادات: 1395/07/12 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1395/07/12
تاریخ انقضاء: 1395/07/12
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.3.5.0
V5.3.5.0