پنج‌شنبه, 8 خرداد 1399
مشخصات عمومی
کد: 113 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: فروش سه دستگاه از ماشین آلات سنگین شهرداری وحیدیه وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور مالی اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:


توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1395/05/26 مهلت دریافت اسناد: 1395/06/02
مهلت تحويل پیشنهادات: 1395/06/02 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1395/06/02
تاریخ انقضاء: 1395/06/02
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.3.5.0
V5.3.5.0