مشخصات عمومی
فروش سه دستگاه از ماشین آلات سنگین شهرداری وحیدیه
113
مزايده
امور مالی
مرحله تحويل اسناد


قوانین
1395/05/26
1395/06/02
1395/06/02
1395/06/02
1395/06/02
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.14.0
V5.7.14.0