پنج‌شنبه, 8 خرداد 1399
مشخصات عمومی
کد: 110 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: زيرسازي و جدول گذاري معابر سطح شهر وحيديه وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور مالی شهرداری وحیدیه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1395/01/31 مهلت دریافت اسناد: 1395/02/11
مهلت تحويل پیشنهادات: 1395/02/11 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1395/02/11
تاریخ انقضاء: 1395/02/11
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.3.5.0
V5.3.5.0